antropomorfizm

antropomorfizm
<yun. anthropos – insan, morphe – forma> İnsana xas olan xassə və xüsusiyyətlərin xarici təbiət qüvvələrinə köçürülməsi və bunların uydurma əfsanəvi varlıqlara aid edilməsi. Dində antropomorfizmin əhəmiyyətini Feyerbax daha dərin və dolğun göstərmişdir.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • antropomorfizm — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. antropomorfizmzmie, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przenoszenie na rzeczy, zwierzęta, zjawiska itp. ludzkich cech wyglądu, charakteru lub zachowania {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ANTROPOMORFİZM — Sosy. İnsan şeklinde putlara inanma ve tapma esasına dayanan batıl bir din. Allah ı insan vasıflarıyla tasavvur eden dinî inançlar da antropomorfizm in başka kılıkta görünüşleridir. Meselâ aslı bozulmuş Musevilik ve Hıristiyanlıkta Allahın insan… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • antropomorfizm — is., Fr. anthropomorphisme İnsan biçimcilik …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • antropomorfizm — m IV, D. u, Ms. antropomorfizmzmie, blm 1. «przypisywanie cech ludzkich przyrodzie żywej i martwej» 2. rel. «wyobrażenie bóstwa na podobieństwo człowieka i przypisywanie mu cech właściwych człowiekowi» ‹z gr.› …   Słownik języka polskiego

  • insan biçimcilik — is., ği, fel. İnsanın niteliklerinin başka bir varlığa, özellikle Tanrı ya aktarılması, antropomorfizm …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • MÜŞEBBİHE — Fls: İnsan biçiminde ilâh tasavvur edip suretlendiren bâtıl bir inanış. (Antropomorfizm) Mücessime de denir. (Bak: Teşbih …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”